Gå til innhald

Ofte stilte spørsmål

Sensorar & programvare

Kva er forskjellane på dei ulike BroodMinder-applikasjonane?

BroodMinder-applikasjonen (også kalla BroodMinder Lite) er den grunnleggjande gratis applikasjonen. Med denne applikasjonen kan du visualisere sensorane dine, sende dataane dine på e-post, sjå ulike grafar, merke inspeksjonane dine, osb.

BroodMinder

BroodMinder Apiary er ein meir kraftig app. Den gjer det mogleg å laste ned data frå alle BroodMinder-sensorane dine i eitt enkelt steg. Dette er ei effektiv tidsbesparing for brukarar som har mange sensorar. Appen er gratis, men krever eit abonnement for produktivitetsfunksjonar.

BroodMinder Apiary

BroodMinder Cell er appen for å kontrollere Hubs.

BroodMinder Cell

Henting av data frå sensorar

Lagrar sensorane målingane?

Kvar sensor har eit internt minne. Kvar time måler dei data og lagrar det i minnet sitt. Lagringskapasiteten er omtrent eitt år med målingar. Vi ser ofte sensorar med meir enn 7000 målingar! (365*24=8760 målingar/år). Dette minnet kan tømmast enten ved å fjerne batteriet i nokre sekund eller frå den mobile applikasjonen. Sjølvsagt, før du gjer dette, sørg for at du har synkronisert dataane med mybroodminder!

Korleis kan eg hente data med ein smarttelefon?

Du må gå til birøkten din med ein smarttelefon som har ein av BroodMinder-applikasjonane (Lite eller Apiary). Om du har ein gratis konto, vil synkroniseringa bli gjort sensor for sensor. Alle sensorar kommuniserer via Bluetooth. Dekningsavstanden til smarttelefonen er nokre meter.

Korleis fungerer datagjenoppretting frå ein Hub?

Hubben gir deg sanntidsovervaking. Du har tilgang til alle varsel og kan førebu arbeidet ditt på birøkta før du faktisk kjem dit. Hubben er tilgjengeleg i to versjonar - Wifi & GSM - avhengig av tilkoplinga di. Denne senderen må plasserast i sentrum av birøkta di. Den vil samle inn og sende data automatisk, enten du har ein eller dusinvis av sensorar innanfor ein radius på omtrent 20 meter.

Kva kan eg gjere om eg ikkje kan synkronisere bikubane mine?

Bluetooth-dekningsavstanden avheng av mange faktorar. På nokre bikupar kan denne dekninga vere avgrensa. Plasser deg så nært som mogleg til bikupa og prøv igjen etter instruksjonane. Om ein annan feil oppstår, ta kontakt med oss på support@mellisphera.com.

Batteri

Kan batteriet bytast ut?

Ja, alle batteria er knappebatteri CR203 og kan finnast i ein korkje stor butikk.

Kor lenge varar batteriet?

Under normale forhold varer batteriet meir enn eitt år. Vi tilrår deg å bytte det ut under hausthøsten. Vi vil gi deg beskjed når det er tid for å bytte det.

Held BroodMinder-sensorane meir enn eitt år?

Ver ikkje uroa så lenge batteriet blir bytt ut. Sensorane vil vare i mange år.

Pålogging & innstillingar

Kva kan eg gjere om eg ikkje kan logge inn på Mellisphera?

Ta kontakt med oss via lenka under påloggingsknappen. Vi vil hjelpe deg så raskt som mogleg.

Problem med pålogging

Eg vil utforske Mellisphera, men eg har ikkje utstyret enno

Du kan bruke vår demo-konto. Du vil visualisere data frå nokre bikupar slik at du kan sjå løysningsfunksjonane. Bla og rediger fritt, vi nullstiller kontoen kvar natt!

Demo-konto

Kontoinnstillingar

Kor kan eg endre språket, datoen, einingane og værkjelda mi?

Du har tilgang til alle kontoen din innstillingar i øvste høgre hjørne av Mellisphera-appen.

Konto innstillingar

Du kan endre som du vil systemet for enhetane (metrisk eller imperisk), datoformatet og språket.

Konto innstillingar

Data

Når blir dataene oppdaterte?

Dei timelige dataene blir oppdaterte kvar time om nye data er tilgjengelege.

Daglege data (vêr, yngel, vekt, osb.) blir oppdaterte to gonger om dagen slik at kvar morgon i Europa og Amerika dataene er tilgjengelege: mellom 6:30 og 7:30 og mellom 12:30 og 13:30 UTC.

Kvalet av daglege data:

Tid
UTC
Paris
CET
NewYork
EDT
6:00 7:00 1:00
12:00 13:00 7:00

(*) merk at det kan gjelde +1t i sommartid.

Til slutt hentar vi manglande data og justerer data frå enheter og bikupar som har endra posisjon over dagen kvar natt (mellom 1:00 og 3:00 UTC).

Eg har ingen data når eg loggar inn, kvifor?

Dine data blir lasta inn kvar gong du loggar inn. Ved første tilkobling kan prosessen ta tid om du har mange sensorar. Ver tolmodig, det kan ta opptil ti minutt ved din aller første tilkobling.

Flytting av sensorar eller bikupar

Korleis kan eg flytte sensoren min til ein annan bikube eller min bikube til ein annan birøkt?

Dersom du ønsker å flytte sensoren eller bikupa di, må du gå til MyBroodMinder.com for å fullføre endringa di. I 'Konfigurer'-delen, klikk på 'Lokasjonshistorikk' for den relevante sensoren eller på 'Birøkthistorikk' for den aktuelle bikupa.

På desse delane, har du ei oversikt over sensor- og bikuplokasjonane dine. Du kan også endre/leggje til ein ny lokasjon for sensoren eller bikupa di. Gløym ikkje å spesifisere start- og sluttdatoar for alle lokasjonar. Dataane blir tilordna bikupa berre frå datoen/klokkeslett som er oppgitt.

Du vil sjå desse endringane i Mellisphera neste gong du loggar inn. Datahistorikken din vil bli halde på den førre bikupa di og du vil sjå dei nye dataa som kjem på den bikupaen som er nemnt i den nye lokasjonen.

Ei av bikupane mine er død. Kan eg erklære den død og ikkje lenger sjå den i appen?

Ja! Gå berre til MyBroodMinder.com i 'Konfigurer'-delen. I 'Bikupa'-menyen kan du 'deaktivere' den døde bikupa. Når du loggar inn igjen på Mellisphera, vil du ikkje lenger sjå den. Dataane dine vil likevel bli liggande og du vil framleis finne dei.

Ver oppmerksam på at denne handlinga er irreversibel. Du vil ikkje ha moglegheita til å reaktivere denne kuben, men det er mogleg å opprette ein ny med same namn.

Kva kan eg gjere om måne- og vêrkalendera mine er tomme?

Om kalenderane dine er tomme, sjekk om du fylte inn feltet 'Postnummer' og 'Landkode' då du oppretta birøkta di. Om du vil sjekke det, gå til MinBroodMinder > Konfigurer > Birøkteri.

For å samle inn måne- og vêrdata, treng vi å vite noko om posisjonen til birøkta di. Om innstillingane dine er korrekte, skal kalenderane dine sjå slik ut:

Moon calendar

Weather

Vêrkalenderen min indikerer at det regna mykje i går, men det gjorde det ikkje. Kvifor?

Rainfall

Vêrtenester er baserte på modellar og stader som ikkje alltid er nøyaktige. I nokre tilfelle kan dataa dine vere noko ulike frå verkelegheita. Om du ikkje er nøgd med resultatane, kan du endre vêrkjelda di i Mellisphera kontoinnstillingane (sjå over i innstillingar-seksjonen).

Rainfall

Kuben min mista mykje vekt i går på grunn av fjerning av ei ekstra kube, men eg kan ikkje sjå det i vektdiagrammet. Kvifor?

Vektdiagrammet viser den daglege produktiviteten til dei tilkopla kubeane dine. Vi reknar ut vekta til kuben din kvar dag - forbruket til biane dine. Dette tyder at vi ikkje tek omsyn til operasjonane dine (foring, fjerning eller tilleggsdeler av ekstra kube, osb.) eller ekstreme vektvariasjonar på grunn av sverming til dømes.

Eg får fleire vektmålingar kvar dag, eg forstår ikkje kva dei tyder.

Dette tyder at du har fleire vekter tilsett til kuben din. Vennligst sjekk sensoroppgåvene dine på MyBroodMinder.com. Om dette er med vilje, kan du hake av eller ta vekk haken (øvst på kalenderen) på sensoren du ønskjer å vise. Alle vektsensorar blir vist som standard.

Sensor choice

Kvifor har eg kvite etikettar på bilde av birøktene mine?

White sticker

Når du har ein kvit etikett (utan farge), tyder det at det ikkje er data knytt til denne sensoren på det valde tidspunktet. Årsakene kan være fleire, men hovudårsaka er eit transmisjons- eller synkroniseringsproblem.

Eg ønskjer ikkje lenger å sjå vêrvarsel i kalenderen min, er det mogleg?

Ja! Du kan endre og tilpasse varslane slik du ønsker. Gå berre til varslingsinnstillingane.

Alert icon

Alert interface

Ver likevel merksam på at denne handlinga ikkje er tilbakeverkande. Endringa vil vere aktiv frå det øyeblikket du endrar innstillingane - vi går ikkje attende til varslingshistorikken. Endringane vil berre påverke dei nye varslane. Vær forsiktig, meldinga som visast når du svever over varslane, avheng berre av noverande innstillingar. Endringane vil vere umiddelbart effektive i hendingkalendera dine.

Eg får ingen e-postvarsel, kvifor?

Sending av e-post er som standard deaktivert. Du må gå til varslingsinnstillingane (sjå grøne knappen), og gå til innstillingane (sjå under).

Alert icon

Email

Du kan aktivere det enkelt genom å klikke 'PÅ'. Som standard står påloggingse-posten din skriven i boksen 'E-post 1', men du kan endre den eller legge til ein andre. E-postar vil bli sendt til begge adressene om du vel å legge til to. Du kan teste om det fungerer ved å trykke på testknappen - ei e-post vil bli umiddelbart sendt til deg.

Til slutt kan du velje sendingfrekvensen som du ønsker. I denne e-posten vil du finne eit sammendrag av tidligare og komande hendingar, men også eit sammendrag av birøktene dine og sensorstatus.

Ein av sensorene mine er vist i raudt, kva tyder det?

Sensor problem

Faktisk, i 'Mi Birøkteri'-avsnittet på Mellisphera, kan du sjekke sensortilstanden din i 'Sensor'-fanen. I dette tilfellet tyder det at det faktisk er eit problem med sensoren din. Om sensoren din visast i oransje eller raudt, tilråder vi deg å gå og sjekke den. Når du svever over sensoren, kan meldinga som vises gi deg nokre indikasjonar (sjå over). Batteriet kan vere lågt eller om du har utstyr med ein Hub, kan det hende at sensoren din har eit signalproblem. Vi tilrår deg likevel å gå og sjekke enheten din.

Mellisphera har eit varslingsystem som informerer deg når denne typen hending skjer på kuben din. Vi kan derfor informere deg via e-post (så lenge du har aktivert e-postalternativet) om sensortilstanden din.

Sensor alerts

Deling

Er det mogleg å dele dataa mine med fellesskapet?

Ja! På MyBroodminder kan du velje ulike måtar å dele på:

  • del sensoravlesningane dine med https://beecounted.org, ein samarbeidspartnar innan vitskap

  • del vektskalaavlesningane dine med Bee Informed Partnership https://beeinformed.org/

  • del ein eller fleire av birøktene dine med andre Broodminder/Mellisphera brukarar

Merk deg at alle gratiskontoar som standard delar sensor dataene på beecounted.org.

Vil folk vite kvar kuben min er?

Nei. Vi veit ikkje og vil ikkje vite den nøyaktige staden til birøktene dine. Vi veit berre postnummeret. Då vil birøkta di blir vist på kyrkjetårnet i ditt lokale. :)

Kan eg sjå desse offentlege dataa?

Ja, gå enkelt til BeeCounted.org. Der kan du visualisere dusinvis av kuber frå birøkterar over heile verda!

Kan eg dele birøktene mine med birøktervennane mine?

Denne funksjonen er enno ikkje tilgjengeleg på Mellisphera, men det er mogleg på MyBroodminder. Gå til Konfigurering/Finning/Deling. Velg e-o', vel ein birøkt og klikk på "deling". Du treng berre å skrive inn e-posten til brukaren du vil dele med.

Når det er delt, vil birøkta di være synleg frå deira eigen konto i lesningsmodus.