Gå til innhald

Introduksjon

Velkomen til BroodMinder-verda

Om du les dette, er det starten på eit nytt eventyr. Du er no ein del av presisjonsbirøkterfellesskapet. Eit fellesskap som nyttar informasjon for å betre helsa til biane. Men også for å betre praksisen til alle, takka vere ein djupare kunnskap om oppførselen til koloniane og deira økosystem.

Introduksjon til presisjonsbirøkting

I presisjonsbirøkting er målet å nytte all tilgjengeleg informasjon på best mogleg måte for å gi birøktaren rett informasjon til rett tid. Birøktaren vert informert i sanntid om alle hendingar på deira birøkt. Dei som skjer akkurat no, men også dei som kjem. På denne måten kan ein planlegge inspeksjonar på førehand og vite på førehand kva ein kan forvente. Diagnosen vert sett før reisa til birøkt og fullført ved inspeksjonen sjølv.

For å nå dette målet, er algoritmar våre beste vener. Dette er modellar som analyserer den innsamla informasjonen og omset den til "birøktingsspråk".

Nokre ressursar om presisjonsbirøkting:

Oversikt over systemet

BroodMinder-systemet består av fleire komponentar. Med dette svært modulære systemet kan du starte enkelt og deretter utvide bruken i tråd med dine behov.

Her er kort oppsummert hovudkomponentane i systemet.

BroodMinder-sensorar

Vekt-, temperatur-, luftfuktighetssensorar… Eit fullstendig og samtidig modulært utval av einingar som gjer det mogleg for deg å utstyre kubeiene i tråd med dine behov.

Alle sensorane sender informasjonen via Bluetooth, og sjølvsagt kan du nytte smarttelefonen din for å samle inn desse dataene. Last berre ned BroodMinder Bees App frå din føretrekte butikk (Apple eller Android).

BroodMinder Bees App

Appen for din telefon eller nettbrett av fjerde generasjon heiter "Bees" appen og er tilgjengeleg for iPhone eller Android. Dette er den kjappeste og enklaste måten å starte innsamling av data frå sensorane på. Bruk den i birøkta for å plassere sensorane og ta notater om kubeiene/birøktene ved å skrive eller snakke til telefonen. Med appen kan du samle inn og gjennomgå dataene uavhengig av om birøkta har tilgang til mobildata eller Wi-Fi. Appen synkroniserer deretter automatisk med MyBroodMinder.com, vårt skybaserte analysesystem, når internett vert tilgjengeleg.

BAPP

MyBroodMinder.com

Data som vert sendt av telefonen din eller av nav-hub-en kjem inn på Mybroodminder.com-portalen. På dette området kan du konfigurere birøkta di, kubeiene dine og tildele sensorane til dei. Du kan òg visualisere dei raude dataene på flytande og interaktive diagram.

MyBroodMinder

For dei som ønsker sanntidsdata, er nav-hub-en løysinga. Denne autonome boksen må installeres midt i apiaret. Den les automatisk informasjonen frå alle sensorane og sender dei via 3G/4G mobilnettverk eller Wi-Fi til skyen, der dei vert prosessert.

NAV solar

Og eventyret startar!

Vi håpar at denne første runden får deg til å ønske å halde fram med å utforske det fulle potensialet til systemet. Kvar einaste del som utgjer systemet har sine eigne eigenskapar, og du vil utforske dei meir i djupna etter kvart som du går vidare.